Briketter

TYPISKE VÆRDIER:

Øvre brændværdi:Pr. kg 4565 kcal ~ 19,1 MJ ~ 5,3 kWhEffektiv brændværdi:Pr. kg 4250 kcal ~ 17,8 MJ ~ 4,9 kWhVægt:ca. 10 kg pr. sækSvovlindhold:0,02 %Aske:0,5 %Vægtfylde:1030 kg/mØvre brændværdi:Træbriketter i HP-kvalitet er fremstillet af rent savsmuld og høvlspåner fra træindustrien. HP kvalitet (High Performance) lever op til markedets skrappeste krav omkring styrke og slaggersdannelse under afbrænding. Kan anbefales til alle, som vil have optimal forbrænding uden problemer. Bioenergi er fremtiden, og CO2-neutral energi er med til at mindske drifhuseffekten. HP-kvalitet er et registreret varemærke
Produkter > Træpiller

RUF Briketter, 96x10 kg.

Dette produkt er udgået eller udsolgt

Træbriketter er fremstillet af 100% rent træ uden fremmedlegemer (sand mv.). Briketterne fremstilles ved at spåner og savsmuld presses under højt tryk, så træets naturlige bindemiddel, lignin, frigives, og derved fremkommer en formstabil briket med stor brændværdi. Briketter er velegnede til brænding i pejse, brændeovne og kedelanlæg til fastbrændsel. I tvivlstilfælde rettes henvendelse til leverandøren af anlægget eller forhandler.

 

Om Træbriketter

Træbriketterne er omfattet af vores prisgarantienTræbriketter er en "grøn" og billig energikilde. En 10 kg pakke svarer energimæssigt

til ca. 5 liter fyringsolie. Briketterne er CO2-neutrale, da træer optager lige så meget

CO2, når de gror, som de afgiver ved forbrænding. Træbriketter er i modsætning til de fossile brændstoffer (olie, gas, kul mv.) en reproducérbar råvare og er med til at reducere den globale drivhuseffekt.

Kontakt

Netpellets
Gl. Vraavej 31
DK-9382 Tylstrup


+45 96 96 62 00

info@netpellets.dk

Telefontider

Mandag til fredag: 09:00-16:00